صفحه شخصی محمدحسین مسعودی   
 
نام و نام خانوادگی: محمدحسین مسعودی
استان: تهران - شهرستان: تهران
رشته: کارشناسی ارشد عمران
شغل:  عضو هیئت رئیسه گروه تخصصی عمران س ن م س استان تهران
شماره نظام مهندسی:  103061110
تاریخ عضویت:  1391/05/09
 روزنوشت ها    
 

 معرفی طرح پیشنهادی کنترل مضاعف خدمات مهندسی فراگیر در سطح استان تهران بخش شهرسازی

5

 

اگرچه در سومین نشست تخصصی راهبر مهندسان ساختمان و براساس نظر افراد صاحبنظر و اقدامات کارشناسی مربوطه، سهم خدمات مجری ذیصلاح نسبت به طراح و ناظر در تأمین مباحث22گانه مقررات ملّی ساختمان، بیش از 50درصد تعیین شد و نتایج نظرسنجی چهارمین نشست تخصصی، تأمین زیرساختهای لازم برای تحقق حضور مجری ذیصلاح نسبت به دیگر اقدامات مورد طرح، اولویت کاری و توجه بیشتر سازمانهای نظام مهندسی ساختمان را به این اصل مهم (مجری ذیصلاح) مشخص نموده است ولی باید به این اصل مهم نیز توجه داشت که افزایش کیفیت خدمات مهندسی چه در بخش طراحی، اجرا یا نظارت، آن چیزی است که مردم از جامعه مهندسی ساختمان انتظار داشته و طبق بند 5 از اهداف و خط مشی 10گانه سازمانهای نظام مهندسی ساختمان در ماده 2 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به آن تأکید شده است.

هم اکنون در بازار کار، کنترل و افزایش کیفیت خدمات جهت جلب رضایت مشتری، یک اصل کلیدی است و چنانچه به این اصل مهم توجه نشود، قطعا هرکاری آسیب پذیر خواهد شد و چه بسا فشار شهرداری ها و حکم اخیر دیوان عدالت اداری و خیلی از چالشهای پیش روی جامعه مهندسی، همین است که اطلاعات و آمار و ارقام مستند و دقیقی از افزایش کیفیت ساخت ناشی از کنترل کیفیت خدمات در حوزه های مختلف ارائه نمیگردد و عموم مردم بعنوان مشتریان خدمات مهندسی از این موارد ناآگاهند.

تجربه فعالیت یکساله کنترل مضاعف خدمات مهندسی در بیش از 500پروژه در 12منطقه بافت فرسوده شهر تهران، در کنار ارائه ظرفیتهای بالای جامعه مهندسی، واقعیت تلخ کیفیت نازل خدمات مهندسی را هم نشان میدهد. اگرچه میدانیم که علل مختلفی، این نتایج را حادث نموده اند و شاید در این میان سهم قصور سازمان نظام مهندسی ساختمان به دلیل عدم کنترل کیفیت و بالتبع آن عدم ارائه راهکارهای اساسی برای افزایش کیفیت خدمات مهندسی، از همه عوامل دیگر بیشتر باشد و لذا طرحی تهیه شده که درصورت اجرایی شدن آن می تواند بیش از پیش به حیثیت حرفه ای و پررنگ نمودن ارزش خدمات مهندسان در جامعه کمک کند.

ارجاع کار نظارت اقدام قانونی است که باید صورت پذیرد ولی چرا علی رغم تأکیدات انجام شده مبنی بر رقابتی شدن تمامی خدمات مهندسی(که خود عامل مهمی برای افزایش کیفیت خدمات مهندسی است)، همچنان روند توزیعی آن ادامه یافته است. به جرأت می توان گفت که ارجاع کار نظارت هم می تواند رقابتی باشد ولی درصورتیکه زمینه آن را فراهم سازیم. در کارگروه نظارت گروه تخصصی عمران طی جلسات متعددی اقدامات کارشناسی لازم برای کیفی نمودن خدمات مهندسان ناظر با تعیین معیارهایی مشخص بصورت علمی انجام پذیرفته است، بدین صورت که امکان ارزیابی و کنترل کیفیت خدمات مهندسان ناظر باتوجه به این معیارها، فراهم شده است و چنانچه این مهم مورد توجه قرار گرفته و اجرایی شود، مبتنی بر ارزیابی های صورت گرفته به هریک از مهندسان ناظر کار ارجاع خواهد شد که با این روش به سمت ارجاع کار عادلانه پیش خواهیم رفت و رقابت میان مهندسان در ارائه خدماتی بهتر را افزایش خواهیم داد.

طرح کنترل مضاعف خدمات مهندسی فراگیر در استان تهران، یک هدف اساسی و اجتماعی را دنبال میکند به نام؛ ارتقاء کیفیت ساخت جهت حفظ سرمایه های ملی کشور و چند هدف مهم دیگر را در جامعه مهندسی ساختمان را تحقق خواهد بخشید که مهمترین آنها عبارتند از؛ شناسایی مهندسان توانمند از طریق فراخوان در ابتدای فعالیت و استفاده از ظرفیت مهندسانی که دارای سوابق و تجارب ارزشمندی از فعالیتهای گذشته می باشند، تمرین کارهای گروهی و سلسله مراتبی میان مهندسان، حذف خدمات صوری و ایجاد انگیزه و رقابت برای ارائه خدمات کیفی.

مشروح گزارش را در لینک ذیل ملاحظه فرمایید:

www.Lobe.ir

یکشنبه 31 خرداد 1394 ساعت 08:16  
 نظرات